Με την Στέλλα Κοπακάκη

Μέσα από το Coaching – αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών μας – προωθείται και καλλιεργείται η  Εκπαιδευτική Επίγνωση (Mindful Learning), η συνειδητοποίηση δηλαδή της διαδικασίας της μάθησης και της εξέλιξης.

Τα εμπλεκόμενα μέρη, εκπαιδευτικός, σπουδαστής, γονιός, δεσμεύονται στην εξυπηρέτηση και την εξασφάλιση άριστων συνθηκών μάθησης αναλαμβάνοντας την ευθύνη των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους. Όλα αυτά χτίζονται σταδιακά και μεθοδικά με γνώση, εμπειρία, ενδιαφέρον, φροντίδα και πάνω από όλα αγάπη.

Ο σπουδαστής που αντιλαμβάνεται το καλό που κάνει στον εαυτό του μέσα από την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε περιβάλλοντα τάξης:

  1. ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, το θάρρος και τη διάθεση του για ζωή,
  2. αντλεί δύναμη από την απόκτηση νέας και σύγχρονης γνώσης,
  3. εξελίσσει τις πολλαπλές νοημοσύνες του (multiple intelligences) απολαμβάνοντας τη μάθηση,
  4. διευρύνει ορίζοντες και επαναπροσδιορίζει την ματιά του στον κόσμο,
  5. ρίχνει θεμέλια για σταθερές επαγγελματικές προοπτικές, καθώς οι ξένες γλώσσες αποτελούν αδιαφιλονίκητο προσόν και άριστη διάκριση σε όλα τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα,
  6. βοηθιέται στην ανακάλυψη και την ανάδειξη στοιχείων του χαρακτήρα και των ταλέντων του,
  7. αναπτύσσει σφαιρικά την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του,
  8. καλλιεργεί πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας,
  9. θέτει στόχους και υλοποιεί επιτεύγματα,
  10. τροχοδρομεί επι-τυχία ζωής, δηλαδή ευ-τυχία!