ONLINE (LIVE) COURSES

(διαδικτυακή διδασκαλία & μάθηση) σε πραγματικό χρόνο

Στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών τα διαδικτυακά μαθήματα (online-live courses) σε πραγματικό χρόνο έχουν και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς:

1) απλοποιούν τις διαδικασίες κατάκτησης γνώσης αναδεικνύοντας υπέροχα εργαλεία εκμάθησης μέσω του διαδικτύου και υψηλών προδιαγραφών ψηφιακών διαδραστικών υλικών και λογισμικών (εξειδικευμένων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών),

2) εκχωρούν αντίστοιχα δικαιώματα γνώσης με τις από κοντά διαδικασίες μάθησης (π.χ. ισότιμο δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις όλων των επιπέδων, ισότιμες αποφοιτήσεις, εξαιρετικής ποιότητας γνώσεις ανάλογα πάντοτε με την παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενου),

3) εκμηδενίζουν τις αποστάσεις και τις άσκοπες μετακινήσεις,

4) ταιριάζουν στις σύγχρονες απαιτήσεις διεθνούς εκπαίδευσης και εργασίας,

5) καλλιεργούν μοντέρνες απαραίτητες δεξιότητες ορθής χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου,

6) απομυθοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως παιχνιδομηχανές,

7) συντονίζονται με νέους τρόπους σχετίζεσθαι προσαρμοζόμενα στην εποχή και τις συνθήκες (επικοινωνία μέσω σύγχρονων εργαλείων) και

8) αποτελούν εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς αξιοποιούν τον χρόνο και τα χρήματα όλων μας στο έπακρο.

Στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση (όχι απλά τηλέ-μάθημα):

 • ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους του σε πραγματικό χρόνο,
 • παράγει παιδαγωγικά και διδακτικά οφέλη, καθώς εμπλουτίζεται η σχέση εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή από τα ψηφιακά περιβάλλοντα εντός των οποίων πραγματοποιείται,
 • ο εκπαιδευτικός μπορεί σε πραγματικό χρόνο να αναθέσει εργασίες, να εμπνεύσει, να διευκολύνει τους μαθητές του στη διεκπεραίωση εργασιών, είτε αυτές γίνονται με συμβατικά είτε με ψηφιακά μέσα,
 • αξιοποιώντας την κοινή χρήση οθόνης και τα σύγχρονα εργαλεία διαμοιρασμού πληροφοριών μπορεί να αξιολογήσει και να εμπλουτίσει τις εργασίες τους,
 • μπορεί να κοινοποιεί συνδέσμους για πρόσβαση σε διαδικτυακό υλικό και αρχεία για ανάθεση ασύγχρονων εργασιών, δηλαδή εκτός μαθήματος (πχ. E-school),
 • μπορεί να αναθέτει και να συντονίζει (digital) projects και συνεργατικές εργασίες εξ αποστάσεως,
 • καλλιεργεί και ενθαρρύνει τη μάθηση σε περιβάλλοντα εργασίας, συνεργασίας και εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.

Αν πρόκειται για πιο εξελιγμένες πλατφόρμες (Webex, Blackboard, Big Blue Button, Microsoft Teams) που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά με σκοπό την τηλεκπαίδευση, τότε τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα, καθώς είναι ευκολότερη η διαχείριση της ψηφιακής τάξης με τις δυνατότητες που προσφέρονται.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο και για την εστίαση στη διδακτική πράξη και όχι στα πρόσωπα, οι κάμερες μπορούν να παραμένουν κλειστές. Επιπρόσθετα, είναι και θέμα εξοικονόμησης πόρων. Το δικαίωμα παραμένει στον χρήστη.

Μέσα από τη δημιουργία ομάδων προωθείται η συνεργατική εργασία και μάθηση τόσο με την επεξεργασία κοινόχρηστων αρχείων (π. χ. Google Docs) όσο και με την επικοινωνία σε περιβάλλοντα που προσομοιάζουν τα πραγματικά του 21ου αιώνα.

Τέλος, προωθεί και προϋποθέτει την Εκπαιδευτική Επίγνωση (Mindful Learning), την συνειδητοποίηση της διαδικασίας μάθησης και εξέλιξης. Δηλαδή τα εμπλεκόμενα μέρη, εκπαιδευτικός, σπουδαστής, γονιός, δεσμεύονται στην εξυπηρέτηση και την εξασφάλιση άριστων συνθηκών μάθησης αναλαμβάνοντας την ευθύνη των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους. Όλα αυτά χτίζονται σταδιακά και μεθοδικά με ενδιαφέρον, φροντίδα και πάνω από όλα αγάπη.

Individual Classes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dolor.

event 2

Roman History

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

post 3

Latin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

post 2

European Literature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Philosophy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Detail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique dolor nec.

General Studies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Anthropology (ANTH)
 • Archaeology (ARCHY)
 • Biological Anthropology (BIO A)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Art (ART)
 • Art History (ART H)
 • Design (DESIGN)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Asian Languages and Literature (ASIAN)
 • Bengali (BENG)
 • Chinese (CHIN)
 • Hindi (HINDI)
 • Indian (INDN)
 • Indonesian (INDO)
 • Japanese (JAPAN)
 • Korean (KOREAN)
 • Sanskrit (SNKRT)
 • Thai (THAI)
 • Urdu (URDU)
 • Vietnamese (VIET)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Classical Archaeology (CL AR)
 • Classical Linguistics (CL LI)
 • Classics (CLAS)
 • Greek (GREEK)
 • Latin (LATIN)

Intermediate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Anthropology (ANTH)
 • Archaeology (ARCHY)
 • Biological Anthropology (BIO A)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Art (ART)
 • Art History (ART H)
 • Design (DESIGN)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Asian Languages and Literature (ASIAN)
 • Bengali (BENG)
 • Chinese (CHIN)
 • Hindi (HINDI)
 • Indian (INDN)
 • Indonesian (INDO)
 • Japanese (JAPAN)
 • Korean (KOREAN)
 • Sanskrit (SNKRT)
 • Thai (THAI)
 • Urdu (URDU)
 • Vietnamese (VIET)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Classical Archaeology (CL AR)
 • Classical Linguistics (CL LI)
 • Classics (CLAS)
 • Greek (GREEK)
 • Latin (LATIN)

Cross-Discipline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Anthropology (ANTH)
 • Archaeology (ARCHY)
 • Biological Anthropology (BIO A)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Art (ART)
 • Art History (ART H)
 • Design (DESIGN)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Asian Languages and Literature (ASIAN)
 • Bengali (BENG)
 • Chinese (CHIN)
 • Hindi (HINDI)
 • Indian (INDN)
 • Indonesian (INDO)
 • Japanese (JAPAN)
 • Korean (KOREAN)
 • Sanskrit (SNKRT)
 • Thai (THAI)
 • Urdu (URDU)
 • Vietnamese (VIET)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Classical Archaeology (CL AR)
 • Classical Linguistics (CL LI)
 • Classics (CLAS)
 • Greek (GREEK)
 • Latin (LATIN)

Field Studies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Anthropology (ANTH)
 • Archaeology (ARCHY)
 • Biological Anthropology (BIO A)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Art (ART)
 • Art History (ART H)
 • Design (DESIGN)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Asian Languages and Literature (ASIAN)
 • Bengali (BENG)
 • Chinese (CHIN)
 • Hindi (HINDI)
 • Indian (INDN)
 • Indonesian (INDO)
 • Japanese (JAPAN)
 • Korean (KOREAN)
 • Sanskrit (SNKRT)
 • Thai (THAI)
 • Urdu (URDU)
 • Vietnamese (VIET)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

 • Classical Archaeology (CL AR)
 • Classical Linguistics (CL LI)
 • Classics (CLAS)
 • Greek (GREEK)
 • Latin (LATIN)

What is my total cost?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique.

Extension Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique dolor nec.

Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

post 6

Education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.