Το Coaching βασίζεται στην Σωκρατική Μέθοδο της Μαιευτικής. Πριν τα μέσα του 19ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε στην αργκό μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για να περιγράψει τη “μεταφορά” ενός σπουδαστή από έναν εκπαιδευτή – τη βοήθεια δηλαδή που έπαιρνε – για να περάσει τις εξετάσεις της Σχολής του. Το Coaching είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που διαμορφώνεται “καθ’οδόν” ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες του εκάστοτε coachee. Δεν είναι “έτοιμο ρούχο”. Δεν είναι δανεικό. Δεν είναι συμβουλές ή μαθήματα! Στην ουσία ο/η coachee έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του/της Coach ώστε να πετύχει πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ότι αν προσπαθούσε μόνος του/μόνη της.